KARL JOHAN LILLIESKÖLD föddes i Stockholm 1954. Han lämnade tidigt skolan för att studera teckning på Gerleborgskolan i Stockholm. Han anser sig autodidakt som målare. Lilliesköld debuterade i Sverige 1977 och ställde 1982 ut i Paris. Därefter flyttade han till London, men hamnade 1988 i Lucca i norra Italien, där han fortfarande befinner sig.

Karl Johan Lilliesköld är en konstnärlig paradox. Det råder inget tvivel om att hans måleri är samtida och helt modernt. Men hans bildvärld associerar ständigt till renässans- och barockmåleri, både estetiskt och rent tekniskt. Där finns en djup respekt, på gränsen till vördnad, inför de gamla mästarna. Dock sällar sig inte Lilliesköld till skaran själlösa kopister, utan har skapat en unik syntes mellan historien och samtiden. En svensk målare i världen som håller måleriets fana högt i en tid av snabb förgänglighet och flimrande videoinstallationer.

Konstnärens hemsida »


« TIDIGARE    SENARE »